Sluit

Observatie in de leefcontext 

 

  • De cliënt wordt geobserveerd in de klas, crèche, thuis. 
  • De cliënt is niet op de hoogte dat de persoon hem komt observeren. 
  • De observatie wordt gepland tussen het intakegesprek en de onderzoeken in het centrum zelf.