Sluit

Onderzoeken in het CAR

Onderzoeken in het centrum

 

  • De onderzoeken worden meestal gepland in de loop van een tweetal weken. De cliënt komt enkele malen naar het centrum voor de geplande onderzoeken.
  • De onderzoeksmomenten liggen op vaste momenten overdag (de nodige attesten voor school/werk worden voorzien)
  • Er wordt een (ontwikkelings)onderzoek gepland bij verschillende therapeuten die het functioneren bekijken vanuit hun eigen discipline. Het onderzoeksteam bestaat steeds uit een arts, een psycholoog of psychologisch assistent, een logopedist, een kinesist en een ergotherapeut.