Sluit

Onze diensten

Binnen ons centrum voor ambulante revalidatie hebben we 6 verschillende therapeutische diensten die bestaan uit een multidisciplinair team van paramedici, psychologen, bachelors psychologie en maatschappelijk werkers. Elk team staat onder de supervisie van een arts.  

 

De 6 diensten zijn gespecialiseerd in de diagnostiek van één bepaalde ontwikkelingsstoornis en in het begeleiden van de cliënt en zijn/haar context in het vinden van een antwoord op al zijn/haar hulpvragen. 

 

 

De dienst algemene en Mentale Ontwikkelingsvertraging (MO):

  • Kinderen kunnen hier aangemeld worden vanaf de eerste tekenen van een moeilijker lopende cognitieve ontwikkeling en een ontwikkeling die vertraagd verloopt op meerdere ontwikkelingsdomeinen. Deze kinderen worden vaak al onderzocht in hun peutertijd of in de eerste kleuterjaren.  

 

De dienst Complexe Ontwikkelingsstoornissen (CO):

  • Bij deze kinderen verloopt de ontwikkeling op diverse ontwikkelingsdomeinen verstoord. Deze kinderen worden meestal aangemeld in de kleutertijd of in het begin van de lagere schooltijd. Kinderen die reeds in het derde leerjaar zitten, komen niet meer in aanmerking voor een traject.

 

De dienst Attention Deficit Hyperactivity Disorder  (ADHD):

  • Kinderen die begeleid worden op deze dienst  vertonen overbeweeglijkheid, concentratieproblemen, impulsiviteit en hebben soms gedragsproblemen. De meeste kinderen worden aangemeld tussen de leeftijd van 3de kleuter en 5 de leerjaar. 

 

De dienst Autismespectrumstoornissen (ASS): 

  • Op deze dienst worden kinderen onderzocht die moeilijkheden ervaren in sociaal contact, communicatie, overgevoelig zijn voor prikkels, nood hebben aan routines, ... Kinderen en jongeren kunnen zich aanmelden voor onderzoek. Therapie wordt momenteel enkel aangeboden aan kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. 

 

De dienst Gehoorstoornissen (GEHOOR):

  • Zowel kinderen als volwassenen bij wie sprake is van slechthorendheid of doofheid kunnen terecht voor diagnostiek en begeleiding binnen CAR Overleie.

 

De dienst Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH):

  • Zowel kinderen als volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel kunnen begeleid worden in het CAR Overleie.

 

 

Voor elke doelgroep zijn er specifieke criteria om te beoordelen of je al dan niet in aanmerking komt voor diagnostiek/therapie in ons centrum. Tijdens de aanmeldingsfase wordt er informatie verzameld om na te gaan of je vraag binnen CAR Overleie kan opgenomen worden.

 

Er is een logistieke dienst die de administratie en logistieke werking van de vzw ondersteunt.