Sluit

Volwassenen met een NAH

Bij een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is er sprake van een plots opgelopen beschadiging van de hersenen.


Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft verschillende oorzaken, zoals:

 

  • een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding)
  • traumatisch hersenletsel ontstaan door een ongeval
  • een hersentumor
  • hersenschade door zuurstoftekort na een harstilstand, verdrinking, coma,..
  • een infectie

 

De symptomen van een niet-aangeboren hersenletsel hangen af van de ernst en de plaats van het letsel.

 

Er kunnen lichamelijke gevolgen ontstaan, zoals problemen met lopen, coördinatie- of evenwichtsproblemen.
Verder zijn veel voorkomende en meer onzichtbare gevolgen problemen met taal en spraak, geheugenproblemen, een veranderd karakter,  problemen met het zien, vertraging in het denken ...

 

Deze symptomen herstellen zich deels spontaan in de eerste twee jaar na het hersenletsel maar kunnen ook blijvend zijn. Revalidatie kan belangrijk zijn om het herstel te bevorderen.

Revalideren na een hersenletsel is van belang om maximale kansen te bieden op verbetering of herstel. Tijdens het revalidatieproces werken de persoon met een NAH, zijn omgeving en het multidisciplinair team, samen om opnieuw een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het dagelijks leven te bekomen.

 

Het herstel bij volwassenen met een NAH is sterk afhankelijk van de aard van het hersenletsel, de motivatie van de persoon en zijn/haar ziekte-inzicht.

 

We werken binnen de revalidatie zowel aan talige, cognitieve, motorische en psychologische problemen die opduiken na een hersenletsel. Er wordt ook begeleiding van de omgeving voorzien, lotgenotencontact, en begeleiding met betrekking tot werkhervatting en vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden tot aanmelden

 

  • verwijzing door een neuroloog
  • binnen drie jaar na ontstaan van het hersenletsel
  • nood aan ambulant multidisciplinair onderzoek en/of therapie
  • geen voorafgaandelijke psychiatrische problemen
  • niet rolstoelgebonden