Sluit

Kinderen met een NAH

Bij een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er sprake van een plots opgelopen beschadiging van de hersenen. Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft verschillende oorzaken, zoals:

 

  • een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding)
  • traumatisch hersenletsel ontstaan door een ongeval
  • een hersentumor
  • hersenschade door zuurstoftekort na een harstilstand, verdrinking, coma,..
  • een infectie

 

De symptomen van een niet-aangeboren hersenletsel hangen af van de ernst en de plaats van het letsel.

 

Er kunnen lichamelijke gevolgen ontstaan, zoals problemen met lopen, coördinatie- of evenwichtsproblemen.
Verder zijn veel voorkomende en meer onzichtbare gevolgen problemen met taal en spraak, geheugenproblemen, een veranderd karakter,  problemen met het zien, vertraging in het denken ...

 

Deze symptomen herstellen zich deels spontaan in de eerste twee jaar na het hersenletsel maar kunnen ook blijvend zijn. Revalidatie kan belangrijk zijn om het herstel te bevorderen.

Het herstel  bij kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel is niet gelijklopend met dat van volwassenen omdat lichaam en hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. 

 

Enerzijds is herstel bij kinderen vaak veel sneller dan bij volwassenen.

 

Anderzijds hebben jonge kinderen nog heel wat vaardigheden en competenties niet verworven en kunnen daar dan ook niet op terugvallen.

 

Bij sommige kinderen zien we soms pas op latere leeftijd de gevolgen zoals leerstoornissen,  gedragsproblemen, moeilijkheden met zelfbeheersing en psychische problemen.

 

Voorwaarden tot aanmelden

 

  • na verwijzing door een neuroloog
  • binnen drie jaar na het ontstaan van het hersenletsel
  • indien er nood is aan ambulante multidisciplinaire therapie