Sluit

Volwassenen met gehoorstoornissen

Volwassenen die plots of geleidelijk aan slechthorend of doof worden, ondervinden dat dit een zeer grote impact heeft op hun functioneren. We zijn immers voor een groot deel van onze dagdagelijkse activiteiten afhankelijk van ons gehoor.

 

Communiceren gaat niet langer vanzelf waardoor het ook moeilijker wordt om sociale contacten te onderhouden. Mensen met een gehoorverlies begrijpen niet of onvoldoende wat er gezegd wordt, waardoor ze vaak achterdochtig worden of zich terugtrekken. Ook voor de mensen in de omgeving is het niet evident om hier mee om te gaan.

 

Door middel van hoortoestellen of een cochleair implantaat in combinatie met hoortraining kan er gewerkt worden aan een beter spraakverstaan met als doel het sociaal isolement op te heffen.  

De hulpvragen van de cliënt zijn het vertrekpunt van de therapie.

 

Cliënten oefenen specifieke zaken waarin men beter of vaardiger wil worden. De oefeningen worden op de verschillende luisterniveaus (detectie – discriminatie – identificatie – interpretatie) doorlopen en ook de oefenomstandigheden en het oefenmateriaal worden voortdurend aangepast. Het is de bedoeling om de persoon met hoortoestellen en/of cochleaire implantaten zo veel mogelijk auditief uit te dagen.

 

De resultaten van de hoortraining variëren van persoon tot persoon en worden beïnvloed door verschillende factoren. Er moet een zekere motivatie aanwezig zijn om de hoortraining vol te houden en af te werken. Ook buiten het therapielokaal moet er geoefend worden om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Voorwaarden tot aanmelden

 

  • na verwijzing door een NKO-arts
  • een gehoorverlies aan beide oren van gemiddeld 40 dB HL of meer
  • een cochleair implantaat in combinatie met een normaal of verminderd gehoor aan het andere oor
  • nood aan ambulante multidisciplinaire therapie