Sluit

Kinderen met gehoorstoornissen

Kinderen met een aangeboren of verworven gehoorverlies reageren niet of minder op geluiden en gesproken taal. Ze hebben problemen om de spraak te verstaan zonder auditieve correctie. Hierdoor lopen ze risico op een taal-, spraak- en leerachterstand.

 

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt vaak extra aandacht.

 

Door middel van audiometrie wordt de aard en de graad van het gehoorverlies in kaart gebracht. Afhankelijk van de aard en de graad van het gehoorverlies wordt de meest geschikte auditieve correctie voor beide oren gekozen. Hoortoestellen of cochleaire implantaten zorgen ervoor dat het kind zo goed mogelijk hoort en bijgevolg de taal kan leren, begrijpen en spreken.

Een vroegtijdige detectie van het gehoorverlies is van zeer groot belang om een ontwikkelingsachterstand te voorkomen. Baby’s kunnen, na de neonatale gehoorscreening bij Kind & Gezin, reeds naar ons doorverwezen worden voor het aanpassen van hoortoestellen en het opstarten van multidisciplinaire therapie.

 

Kinderen met een gehoorverlies komen niet tot incidenteel leren.

Dat betekent dat ze geen informatie kunnen oppikken uit hun omgeving, wat bij horende kinderen wel het geval is. Heel wat zaken die horende kinderen dus spontaan verwerven, moeten bij dove en slechthorende kinderen expliciet aangeleerd worden. Er wordt in eerste instantie gedacht aan de spraak- en taalontwikkeling, maar evenzeer op vlak van sociale vaardigheden en executieve functies moet er specifiek getraind worden.

 

In de puberteit moet er voldoende aandacht geschonken worden aan de identiteitsvorming, de aanvaarding van het gehoorverlies en het gebruik van hulpmiddelen.

 

Op alle leeftijden is een optimale integratie in de horende maatschappij het streefdoel.

Voorwaarden tot aanmelden

 

  • na verwijzing door een NKO-arts
  • een gehoorverlies aan beide oren van gemiddeld 40 dB HL of meer
  • een cochleair implantaat in combinatie met een normaal of verminderd gehoor aan het andere oor
  • nood aan ambulante multidisciplinaire therapie