Sluit

Kinderen met een algemene ontwikkelingsvertraging

Baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met een algemene ontwikkelingsvertraging ervaren problemen op meerdere ontwikkelingsdomeinen.

 

Er kunnen bezorgdheden zijn op vlak van taal, spraak, communicatie, cognitie, grove en fijne motoriek, psychomotoriek, auditieve en/of visuele perceptie, schoolse vaardigheden.

 

Daarnaast zijn er soms problemen op medisch vlak, op vlak van sociale vaardigheden, emotionele beleving, zelfverzorging en op vlak van gedrag.

 

We spreken van een algemene ontwikkelingsvertraging wanneer duidelijk wordt dat een kind de mijlpalen in zijn ontwikkeling niet, te laat, anders of onvoldoende bereikt.

We vinden het belangrijk om de ontwikkelingsachterstand van het kind zo vroeg mogelijk gericht en intensief aan te pakken zodat de mogelijkheden tot groei optimaal en maximaal gerealiseerd kunnen worden. Vroegtijdige onderkenning/detectie van een ontwikkelingsstoornis kan helpen de problemen in de verdere ontwikkeling te beperken. 

 

Een algemene ontwikkelingsvertraging heeft een grote impact op het functioneren van het kind en zijn omgeving. Veelal is er een hulpvraag vanuit de ouders en/of school naar specifieke ondersteuning op vlak van ontwikkelingsstimulatie, afstemming van de omgeving op de noden van het kind en aanpak van het gedrag.

Ambulante revalidatie is een intensief traject waarbinnen het team constant evalueert of er voldoende herstel, ontwikkeling of groei bij het kind kan bewerkstelligd worden. 

 

Er moet steeds geëvalueerd worden of ambulante therapie de meest aangewezen hulp is om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren en of hierbij de draagkracht van het kind en het gezin niet overschreden wordt.