Sluit

STEF - executief functioneren

Naam groepstherapie

 • STEF - Strategietraining executieve functies.

 

Doelgroep/leeftijd

Na multidisciplinair onderzoek en na bevraging leerkracht en ouders, worden kinderen met volgend profiel weerhouden :

 • kinderen met een executieve functiestoornis (al dan niet gekoppeld aan een andere ontwikkelingsstoornis).  “Executieve functies is een verzamelterm voor denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van sociaal en doelgericht gedrag” (uit boek “Gedrag in uitvoering”). Executieve functies omvatten diverse vaardigheden : vermogen om weerstand te bieden aan impulsen (inhibitie), kunnen plannen en organiseren, vlot kunnen omgaan met verandering (flexibiliteit), actief het werkgeheugen gebruiken, en het goed kunnen omgaan en controle houden over eigen emoties.
 • kinderen uit 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
 • de groep bestaat uit 4 kinderen.

 

Doelstellingen

 • verbeteren van executieve vaardigheden.

Programma

 • Het programma start met een infomoment voor ouders, leerkrachten/zoco en kinderen. 
 • Daarna zijn er wekelijks leersessies gedurende twee uur met de kinderen, het laatste half uur sluiten de ouders aan in functie van maximale transfer naar dagelijkse situaties.
 • Thema’s zijn : planning en organisatie, inhibitie (stoppen), cognitieve flexibiliteit (soepel denken, soepel doen), werkgeheugen, emotionele controle. Samen met de kinderen wordt er tijdens de sessies via oefening, leerspel en leergesprek gezocht naar efficiënte strategieën en hulpmiddelen die ze kunnen hanteren bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Wekelijks wordt ook een huiswerkopdracht meegegeven om de vaardigheden thuis of op school te oefenen.

 

Praktisch

 • Het programma bestaat uit 15 sessies met de kinderen  gespreid over een half jaar (met uitzondering van de schoolvakanties)
 • De S.T.E.F. groep wordt twee keer per jaar georganiseerd, van september tot januari en van februari tot juni.
 • Wekelijks op dinsdag van 16.45-18.45 (ouders komen erbij om 18.00)