Sluit

NAH - Functionele kookgroep

Naam groepstherapie

 • Functionele kookgroep voor personen met NAH

 

Doelgroep/leeftijd

 • Voor personen met een NAH met een cognitief functioneringsprobleem waarbij het koken vroeger één van de taken was binnen de dagdagelijkse activiteiten. Enerzijds kan het koken een doel op zich zijn, anderzijds kan het koken een middel zijn om aan de cognitieve vaardigheden te werken.
 • De persoon met NAH heeft nood aan ondersteuning volgens zijn noden en wensen. Dit kan gaan over strategieën, compensatietechnieken en/of hulpmiddelen.
 • Kooktherapie wordt enkel gestart indien dit aansluit bij de hulpvraag en de doelstellingen van de persoon met NAH en zijn omgeving. 

 

Doelstellingen

 • Doelstellingen worden individueel bepaald en zullen vaak geëvalueerd worden (individueel of in groep).
 • Doelstellingen worden samen opgesteld a.d.h.v. een ICF kader. Deze zullen ook regelmatig geëvalueerd worden. Er wordt ook gebruik gemaakt van een zelfinschattingswaarde op schaal van 0-10 (zelfreflectie). 
 • Specifieke doelstellingen:
  • Uitvoeren van dagdagelijkse handelingen en het opnieuw leren omgaan met keukenmateriaal (transfer leggen naar eigen thuissituatie)
  • Bevorderen van het eenvoudig en complex rekenen (vb. het metend rekenen), budgetbeheer

  • Stimuleren van de executieve functies (plannen en organiseren, flexibel denken, initiatiefname, inzicht in zichzelf en eigen gedrag, inhibitie, probleemoplossend denken)

  • Stimuleren van sociaal contact/samenwerken (communicatief- sociaal aspect)

  • Stimuleren van de motoriek/ activiteit (eenhandig/ tweehandig gebruik/ globaal bewegen/ evenwicht/ toepassen van juiste motorische bewegingen…)

  • Leren omgaan met tijdsdruk, timemanagement

  •  Aandacht: Leren focussen op 1 taak of meerdere taken ondanks achtergrondlawaai (in groep kunnen functioneren, transfer naar drukke omgevingen)

  •  Zorg dragen van eigen gezondheid, veiligheid (vb. volgen van dieet, hygiëne tijdens het koken)

  • Bevorderen van eigenwaarde, succeservaringen

  • Geheugen: het onthouden van stappenplan, ingrediënten, handeling …

  • Eventueel nog andere individuele doelstellingen die hierboven niet aan bod kwamen

 

Programma

 • Er wordt beoogd om zo veel mogelijk te koken (hoofd- en/of nagerecht/ ev. soep) en alles wat ermee te maken heeft (voorbereidingswerk, afwas). Elk persoon met NAH maakt zijn eigen recept (vertrouwd of nieuw) dat steeds individueel wordt doorlopen. Dit kan natuurlijk afwijken (afhankelijk van opgestelde doelstellingen, steeds in samenspraak met persoon en zijn omgeving!)
 • De maaltijd wordt samen genuttigd. 
 • Tijdens de maaltijd wordt tijd gemaakt voor een zelfevaluatie.

 • Af en toe kan het echter zijn dat er iets anders wordt ondernomen. (samen koken,  gebruik van het openbaar vervoer, iets in de stad, iets rond een ander thema,…). Het is de bedoeling dat de persoon met NAH een eigen inbreng heeft in de kookgroep/ thema’s. 

Praktisch

 • De groepstherapie gaat door op donderdagvoormiddag van 9u30-12u30.
 • Er wordt gestart in september (eerste week) tot de week voor de collectieve sluiting van het CAR in juli (afhankelijk van doelstellingen, aantal groepsleden en verlof van therapeuten/groepsleden).
 • Kostprijs: 5 euro. Dit wordt geregeld met de facturatiedienst en zal dus ook bij de facturen geplaatst worden, er wordt geen cash meegenomen!  Indien persoon met NAH niet aanwezig was, zullen er uiteraard geen kosten op de rekening geplaatst worden.
 • De boodschappen worden steeds door de therapeuten zelf uitgevoerd, wegens tijdsgebrek kan dit niet binnen de 3 uur therapie toegepast worden.