Sluit

NAH - Communicatiegroep

Naam groepstherapie

 • Communicatiegroep voor personen met neurogene communicatiestoornissen na NAH.

 

Doelgroep/leeftijd

 • Personen met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van taal, spraak en/of cognitieve stoornissen na een hersenletsel.

 • Leeftijd: niet bepaald. 

 

Doelstellingen

 • Transfer van de aangeleerde taal- ,spraak- en communicatiestrategieën: training gericht op activiteiten en participatieniveau.
 • Transfer van het gebruik van externe hulpmiddelen ter bevordering van het converseren (bv. spraaktoestel).
 • Stimuleren van de algemene spreekdurf, ondanks de veranderde communicatiemogelijkheden.
 • Lotgenotencontact. 

 

Programma

 • Afhankelijk van het taalniveau en de hulpvragen van de personen worden activiteiten, waar communicatie en interactie uitgelokt worden, georganiseerd.
 • Bijgevolg is er geen vast traject, maar er zijn wel sessies die, mits enkele aanpassingen qua niveau, worden hernomen.
 • Het betreft een gesloten groep, maar op basis van de hulpvraag kunnen personen met een nood op dit vlak aansluiten in de groep. Er zijn drie instapmomenten: september, januari of Pasen. Bij voorkeur wordt er op deze momenten gestart. Eveneens kan in overleg met de persoon beslist worden om de groepstherapie stop te zetten, opnieuw bij voorkeur op eerder genoemde momenten (september, januari en Pasen). 

 

Praktisch

 • De groepstherapie gaat door op maandagnamiddag (13.30-15.30).
 • Er wordt gestart in september (eerste of tweede week) tot de week voor de collectieve sluiting van CAR in juli.
 • De groepstherapie gaat niet door tijdens de herfst- en krokusvakantie. Tijdens de paasvakantie en de kerstvakantie wordt geprobeerd om de groepstherapie één week wel te laten doorgaan.