Sluit

Individuele therapie

De cliënten worden, onder supervisie van de arts, multidisciplinair behandeld door een team dat kan bestaan uit: logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychomotorische therapeuten, audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, bachelors in de psychologie, artsen.

 

Binnen het behandelend team is iedere therapeut verantwoordelijk om antwoord te bieden op de gestelde hulpvragen. Als team wordt er regelmatig overleg gepleegd om de aanpak op elkaar af te stemmen.