Home   Contacteer ons via e-mail      

 

 

 

Links

Op deze pagina vindt u meerdere links naar andere interessante websites. We hebben dit ingedeeld volgens categorie.

Maak uw keuze uit volgende catergorieën:

Algemeen - Autisme - ADHD - Taalstoornis - N.A.H. -  - Gilles de la Tourette
Mentale achterstand


Algemene links
 
Kinderdagverblijf Auricula
VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
RIZIV
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
KVG
Katholieke vereniging gehandicapten
VFG
Vlaamse federatie gehandicapten
SIG vzw
VSO
Verbond Sociale ondernemingen vzw
Kind & Gezin
Federatie van revalidatiecentra
info over sociale voordelen en tegemoetkomingen
Gezin en handicap
Terug naar boven
Links over Autisme
 
Autisme Centraal
Vlaamse Vereniging Autisme
Diagnostisch Centrum Autismespectrumstoornissen
Participate!
Autistem
Terug naar boven
Links over ADHD
 
Zit Stil
Vereniging voor ouders van kinderen met ADHD
Info over ADHD
Terug naar boven
Links over Taalstoornis
 
Dyspraxis
Vereniging voor ouders van kinderen met dyspraxie
Terug naar boven
Links over Leerstoornis
 
Sprankel: Oudervereniging van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
Info over leerstoornissen
Terug naar boven
Terug naar boven
Links over N.A.H.
 
N.A.H. www.infonah.be
Vereniging voor afasiepatiënten
Terug naar boven
Terug naar boven
Links over Gehoorstoornissen
 
FEVLADO
Federatie Vlaamse Dovenorganisaties
Info over ouderverenigingen voor auditief gehandicapten
Info over dovenverenigingen
Info over Cochleaire inplant
Info voor ouders van kinderen met een C.I. www.vlok-ci.eu
Terug naar boven
Links over Gilles de la Tourette
 
Syndroom van Gilles de la Tourette
Terug naar boven
Links over Mentale achterstand
 
VSBS
Vlaams samenwerkingsverband basale stimulatie
Communicatie- en computeradviescentrum voor mensen met een handicap
Website over technologie en handicap modem.kinsbergenvzw.be
 
Terug naar boven

 

 
Revalidatiecentrum Overleie vzw - Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk - Tel.: 056 35 18 52       
Created By Inside Parts