Home   Contacteer ons via e-mail      
Kinderen       

 

 

 

Volwassenen

Volwassenen met een hersenletsel (NAH)

Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH kan verschillende oorzaken hebben: een (verkeers)ongeval, een tumor, een CVA of beroerte, een hersen(vlies)ontsteking, De gevolgen van een NAH kunnen eveneens heel uiteenlopend zijn. Ten gevolge van een hersenletsel kan er zowel sprake zijn van lichamelijke problemen (o.a. motoriek, zicht, spraak- en slikmoeilijkheden) als neuropsychologische problemen (o.a. geheugenproblemen, aandachtsstoorniseen, taalmoeilijkheden, emotionele problemen).

Terug naar boven

Dove en gehoorgestoorde volwassenen

Na een ziekte, een ongeval of na het langdurig verblijf in een omgeving met zeer veel geluid kan gehoorverlies of zelfs volledige doofheid ontstaan. Dit belemmert de sociale contacten. Doordat men niet meer verstaat wat er gezegd wordt kan men achterdochtig worden, zich terugtrekken en zelfs depressief worden. Ook voor de mensen in de omgeving is dit een probleem. Hoorapparaten of cochleaire inplant kunnen ervoor zorgen dat de gevolgen van het gehoorverlies beperkt blijven.

Terug naar boven

 

 
Revalidatiecentrum Overleie vzw - Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk - Tel.: 056 35 18 52       
Created By Inside Parts