Home   Contacteer ons via e-mail      
Algemeen  Voorstelling  Historiek       

 

 

 

Werking

• Aanmelding en onderzoek

Wie op de hulpverlening van het Revalidatiecentrum een beroep wenst te doen, kan zich persoonlijk of telefonisch melden en wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Na de diagnosefase, op basis van tests, vragenlijsten, observatie, informatie van ouders en externe diensten wordt een teambespreking gehouden. Indien het team besluit tot therapie op het revalidatiecentrum wordt een individueel therapie-programma opgesteld. Indien echter een andere vorm van hulpverlening betere kansen biedt wordt gemotiveerd doorverwezen.

• Therapie

De cliënten worden, onder supervisie van de revalidatie-arts, multidisciplinair behandeld door een team dat kan bestaan uit: logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychomotorische therapeuten, audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, bachelors in de psychologie, artsen.

Elke cliënt krijgt een eigen therapieplan dat kan bestaan uit individuele en/of groepsessies. Het Revalidatiecentrum Overleie biedt volgende groepstherapieŽn aan:

 • Groepstherapie Sherbone
 • Groepstherapie Schrijfdans: voor kinderen met werkhoudings- en aandachtsproblemen
 • Groepstherapie Woorddans in functie van het schrijfproces
 • Groepstherapie Samen Bewegen: voor kinderen met motorische problemen
 • Groepstherapie volgens het Haywood-programma
 • Groepstherapie Taalpragmatiek bij Kleuters
 • Groepstherapie bij gehoorgestoorde kinderen
 • Groepstherapie voor kinderen met visueel ruimtelijke problemen
 • Structuurgroep voor kinderen met ADHD-problemen
 • Groepswerking Domino voor jonge kinderen die een intensief en specifiek revalidatieprogramma nodig hebben De therapie wordt regelmatig
 • Stopgroep voor kinderen met gedragsproblemen en vermoeden van ADHD
Ook groepstherapieŽn voor ouders worden aangeboden:
 • Hanen oudercursus
 • Groepstherapie voor ouders met kinderen met ASS
 • Stopgroep voor ouders en leerkrachten
De therapie wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Het voortdurend betrekken van de ouders is een permanent aandachtspunt. Mits toestemming van de ouders wordt ook met school, CLB en verwijzer informatie uitgewisseld.

• Financieel

Mits een goedkeuring van de mutualiteit in de tegemoetkoming in de revalidatiekosten moet de client enkel het remgeld betalen

 

 
Revalidatiecentrum Overleie vzw - Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk - Tel.: 056 35 18 52       
Created By Inside Parts