Home   Contacteer ons via e-mail      
Algemeen    Historiek  Werking     

 

 

 

Voorstelling

De werking van het revalidatiecentrum situeert zich binnen de ziekteverzekering (R.I.Z.I.V.).

In het Revalidatiecentrum Overleie vzw kunnen vooral kinderen, maar eventueel ook adolescenten met diverse vormen van ontwikkelingsstoornissen onderzocht en ambulant behandeld worden.
   
Het gaat over kinderen met:
  • een autismespectrumstoornis (ASS)
  • ADHD
  • een mentale ontwikkelingsstoornis
  • een complexe spraak- en taalstoornis of leerstoornis

Het gaat over kinderen & volwassenen met:

  • gehoorproblematiek
  • niet aangeboren hersenletsel

Kenmerkend voor onze werking is dat de cliŽnten er ambulant behandeld worden. Dit wil zeggen dat de cliŽnt enkele uren per week, al dan niet gespreid over verschillende dagen, in het centrum therapie krijgt van verschillende therapeuten.
Dit moet hem/haar in staat stellen zoveel als mogelijk zijn gewone dagelijkse activiteiten verder uit te oefenen en zo optimaal mogelijk te functioneren. Het centrum voorziet dus niet in een dag- of weekopvang.

Om de beste hulp te kunnen bieden, zijn er binnen het centrum verschillende diensten die elk gespecialiseerd zijn in ťťn van de stoornissen. Zij hebben elk een grote deskundigheid en werken volgens de meest aangepaste methodieken.

De therapiesessies zijn hoofdzakelijk individueel, maar soms is een behandeling in groep meer aangewezen.

De diagnose en behandeling worden bijna volledig terugbetaald door het ziekenfonds.


 
Revalidatiecentrum Overleie vzw - Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk - Tel.: 056 35 18 52       
Created By Inside Parts