Home   Contacteer ons via e-mail      
  Voorstelling  Historiek  Werking     

 

 

 

Welkom

We leven in een kennismaatschappij. Om in het sociale leven en in het beroepsleven een normale plaats te kunnen verwerven, worden er steeds hogere eisen gesteld aan elke persoon. Sociale en communicatieve vaardigheden, opleiding, emotionele stabiliteit, ... worden belangrijker dan geslacht, afkomst en sociale achtergrond.

Kinderen die ernstige problemen vertonen in hun vermogen om informatie op te nemen en te verwerken, dreigen het eerste slachtoffer te worden. Kinderen met ontwikkelings- en andere stoornissen zijn dikwijls zeer beperkt in hun vermogen om de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. Hierdoor missen zij veel kansen om zich op een vrij normale manier in de maatschappij te integreren en een eigen plaats in te nemen.

Wat geldt voor de ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, geldt ook voor personen die op volwassen leeftijd een stoornis verwerven zoals gehoor-stoornissen, hersentrauma, stotteren, ...

Het revalidatiecentrum Overleie wil door een gespecialiseerde diagnose en een geïndividualiseerde therapie de kansen van deze kinderen en volwassenen verbeteren.

Voor elke stoornis heeft het revalidatiecentrum een team van specialisten ter beschikking.

 

 
Revalidatiecentrum Overleie vzw - Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk - Tel.: 056 35 18 52       
Created By Inside Parts